Sunday, 24 April 2016

And someone had the heart to do this to a baby??? How evil!

Although the person who shared the photos online didn't give details and how the evil person had access to the innocent baby, the  baby's feet was allegedly burnt by her mother's rival. The information was shared in Hausa language "Wannan aikin wata kishiya ne ga jaririn yaro dan kishiyarta ta kone shi domin mugunta. Ta watsa masa ruwan zafi don rashin fahimta dake tsakanin ta da uwarsa. Kaico Mata!". This is evil! Another photo below...


No comments: